ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Struktura Poradni

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura Poradni

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Pracownia wczesnej stymulacji rozwoju dzieci specjalnej troski w wieku od urodzenia do 6 lat
 • diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego
 • konsultacje dla rodziców dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi
 • dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazań dotyczących sposobów ich zaspokajania
 • opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych
 • profilaktyka zaburzeń mowy, wczesna stymulacja rozwoju mowy, terapia logopedyczna, pomoc w nawiązywaniu kontaktów rodziców dzieci o zbliżonych problemach
 • wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 • pomoc w docieraniu do różnych specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka
2. Pracownia wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

    Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • badanie lateralizacji
 • badanie dojrzałości szkolnej
 • badanie poziomu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • diagnoza trudności wychowawczych
    Terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • zajęcia stymulacji rozwoju dzieci
 • terapia moczenia nocnego
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • indywidualna terapia dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi.
3. Pracownia wspomagania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym od 7-12 lat.
 • diagnoza trudności szkolnych
 • rozwoju intelektualnego
 • emocjonalnego i społecznego dzieci.
4. Pracownia wspomagania rozwoju młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat.
 • Diagnozowanie przyczyn trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania, trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych. Orzekanie o odpowiednich formach kształcenia i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Pracownia wspomagania rozwoju i samorealizacji młodzieży w wieku 16-19 lat.
 • poradnictwo dla młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielanie porad, pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych
 • niepowodzenia szkolne, stres
 • problem adaptacji (zmiana szkoły, rozpoczęcie nauki w nowym typie szkoły)
6. Pracownia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski.
 • diagnoza dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niesłyszących, słabo słyszących, niewidzących, słabo widzących, autystycznych oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy kształcenia, orzecznictwo specjalistyczne
 • opieka logopedyczna dla dzieci specjalnej troski
 • poradnictwo dla rodziców
 • współpraca z placówkami szkolnymi i innymi specjalistycznymi instytucjami powołanymi do opieki nad dzieckiem specjalnej troski
 • działalność profilaktyczno-edukacyjna (pogadanki, szkolenia, zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli)
7. Pracownia doradztwa zawodowego.
 • indywidualna diagnoza preferencji zawodowych – dobór profilu kształcenia, specjalizacji i kierunku studiów
 • grupowe sesje diagnostyczne (zainteresowania zawodowe, osobowość zawodowa)
 • grupowe zajęcia warsztatowe aktywizujące uczniów do wyboru zawodu (klasy gimnazjalne)
 • informacja edukacyjno-zawodowa.
8. Pracownia wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej
 • Psychoterapia rodzin
9. Pracownia – Punkt Interwencji Kryzysowej, punkt zajmuje się:
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży będącej ofiarami lub świadkami wydarzeń traumatycznych (kataklizmy, wypadki, tragedie rodzinne, akty przemocy)
 • terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia depresyjne, lękowe, jedzenia, adaptacyjne itp.)
 • doradztwem i wsparciem dla rodziców, wychowawców, nauczycieli będących w kontakcie z dziećmi potrzebującymi pomocy w kryzysie emocjonalnym
Ważne jest, aby w sytuacjach kryzysowych pomoc rozpocząć jak najszybciej po wydarzeniu traumatycznym. Osoby w sytuacjach kryzysowych mogą być zgłaszane przez rodziców, pedagogów, nauczycieli i innych – osobiście lub telefonicznie. W ramach pracy Punktu Interwencji Kryzysowej i Terapii oferujemy szkolenia dla Rad Pedagogicznych z zakresu:
 • prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkoły
 • wpływu sytuacji traumatycznej na zachowanie dzieci i młodzieży
 • rozpoznawania trudności emocjonalnych u dzieci
10. Punkt konsultacyjny dla dzieci dyslektycznych.
11. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
12. Punkt konsultacyjny dla dzieci z ADHD.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Jendraszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jendraszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-04 15:47:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jendraszak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-04 15:47:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jendraszak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-04 16:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »